דירות להשקעה בתל אביב

2
2
2
1
Interior: 145 מ"ר
$2,798,191
₪9,900,000
4
4
5
1
Interior: 380 מ"ר
$8,479,367
₪30,000,000
2
1
Interior: 92 מ"ר
$1,469,757
₪5,200,000
2
1
2
1
Interior: 65 מ"ר
$1,059,921
₪3,750,000
4
3
Interior: 130 מ"ר
$2,119,842
₪7,500,000
2
1
1
Interior: 60 מ"ר
$918,598
₪3,250,000
3
1
2
Interior: 89 מ"ר
$1,116,450
₪3,950,000
2
1
2
Interior: 80 מ"ר
$1,399,096
₪4,950,000
4
2
3
Interior: 168 מ"ר
$4,239,683
₪15,000,000
2
Interior: 72 מ"ר
$1,078,575
₪3,816,000
2
Interior: 65 מ"ר
$1,010,458
₪3,575,000
2
Interior: 64 מ"ר
$1,031,091
₪3,648,000
3
1
Interior: 122 מ"ר
$2,685,133
₪9,500,000
4
3
Interior: 150 מ"ר
$3,080,837
₪10,900,000
3
2
Interior: 89 מ"ר
$1,543,245
₪5,460,000
2
2
Interior: 81 מ"ר
$1,401,922
₪4,960,000
4
Interior: 200 מ"ר
$4,381,006
₪15,500,000
4
2
3
Interior: 178 מ"ר
$2,967,778
₪10,500,000
3
2
1
Interior: 88 מ"ר
$1,088,185
₪3,850,000
3
3
3
Interior: 138 מ"ר
$2,049,180
₪7,250,000
4
2
3
1
Interior: 147 מ"ר
$2,345,958
₪8,300,000
2
2
Interior: 77 מ"ר
$1,127,756
₪3,990,000
3
2
Interior: 130 מ"ר
$2,967,778
₪10,500,000
3
2
Interior: 130 מ"ר
$2,600,339
₪9,200,000
3
2
Interior: 130 מ"ר
$4,211,419
₪14,900,000
3
3
1
Interior: 208 מ"ר
$2,261,164
₪8,000,000
6
2
1
Interior: 400 מ"ר
$9,044,658
₪32,000,000
3
2
3
1
Interior: 170 מ"ר
$7,066,139
₪25,000,000
שינויי גודל פונט - כותרת