פנטהאוז למכירה

4
3
Interior: 200 מ"ר
$3,802,817
₪13,500,000
4
4
Interior: 249 מ"ר
$2,788,732
₪9,900,000
4
4
1
Interior: 300 מ"ר
$5,070,423
₪18,000,000
4
2
Interior: 118 מ"ר
$4,788,732
₪17,000,000
5
3
4
Interior: 206 מ"ר
$4,732,394
₪16,800,000
5
3
4
Interior: 206 מ"ר
$8,451
₪30,000
2
2
Interior: 250 מ"ר
$4,225,352
₪15,000,000
2
2
Interior: 89 מ"ר
$2,295,775
₪8,150,000
4
4
Interior: 175 מ"ר
$4,591,549
₪16,300,000
3
2
Interior: 85 מ"ר
$2,295,775
₪8,150,000
4
1
Interior: 188 מ"ר
$4,140,845
₪14,700,000
4
2
1
Interior: 256 מ"ר
$4,366,197
₪15,500,000
5
3
Interior: 300 מ"ר
$3,239,437
₪11,500,000
4
4
4
Interior: 480 מ"ר
₪20,000,000
₪71,000,000
5
3
4
Interior: 300 מ"ר
$3,802,817
₪13,500,000
4
2
3
Interior: 220 מ"ר
$3,098,592
₪11,000,000
2
2
2
Interior: 101 מ"ר
$3,380,282
₪12,000,000
5
4
3
Interior: 185 מ"ר
$4,211,268
₪14,950,000
4
3
2
1
Interior: 360 מ"ר
$12,676,056
₪45,000,000
2
2
2
1
Interior: 102 מ"ר
$3,385,915
₪12,020,000
4
2
3
Interior: 360 מ"ר
$9,859,155
₪35,000,000
3
2
1
1
Interior: 284 מ"ר
$9,295,775
₪33,000,000
2
2
2
1
Interior: 145 מ"ר
$2,690,141
₪9,550,000
4
4
1
Interior: 442 מ"ר
$8,450,704
₪30,000,000
2
1
2
Interior: 145 מ"ר
$4,225,352
₪15,000,000
5
3
4
1
Interior: 352 מ"ר
$12,112,676
₪43,000,000
4
3
Interior: 130 מ"ר
$2,112,676
₪7,500,000
3
2
Interior: 100 מ"ר
$3,239,437
₪11,500,000
4
3
3
Interior: 160 מ"ר
$4,478,873
₪15,900,000
3
3
4
Interior: 300 מ"ר
3
3
4
Interior: 300 מ"ר
5
6
1
Interior: 430 מ"ר
$2,535,211
₪9,000,000
4
4
5
1
Interior: 1087 מ"ר
$40,000,000
₪142,000,000
3
2
3
Interior: 141 מ"ר
$1,957,746
₪6,950,000
3
2
3
Interior: 110 מ"ר
$2,098,592
₪7,450,000
3
1
Interior: 122 מ"ר
$2,676,056
₪9,500,000
3
2
Interior: 150 מ"ר
$3,944
₪14,000
3
2
Interior: 106 מ"ר
$1,042,254
₪3,700,000
3
2
Interior: 106 מ"ר
$1,183,099
₪4,200,000
3
2
Interior: 87 מ"ר
$943,662
₪3,350,000
3
2
Interior: 86 מ"ר
$938,028
₪3,330,000
5
4
1
Interior: 200 מ"ר
$11,267,606
₪40,000,000
4
2
3
1
Interior: 205 מ"ר
$3,633,803
₪12,900,000
4
3
4
Interior: 220 מ"ר
$1,690,141
₪6,000,000
3
2
Interior: 180 מ"ר
$3,098,592
₪11,000,000
Call Now Button